Pompa wtryskowa napędzana jest za pośrednictwem wałka giętkiego przez wałek napędowy rozdzielacza zapłonu. Podczas pracy silnika z pełnym obciążeniem ciśnienie w prze­wodach prowadzących do wtryskiwaczy dochodzi do 14 kG/cma. Uruchamianie silnika ułatwia-elektromagnetyczne urządze­nie rozruchowe, działające jedynie w okresie włączenia roz­rusznika, którego elektromagnes poprzez cięgło i dźwignię przymusowo przesuwa tłoczek upustowy w dolne położenie skrajne. Wówczas ustaje odpływ paliwa do komory pływa­kowej i jednocześnie pod naciskiem tłoczka upustowego otwiera się zawór umożliwiający dopływanie dodatkowych ilości paliwa do wtryskiwaczy — wprost z układu zasila­nia, z pominięciem pompy wtryskowej.

Leave a Reply