Archive for the ‘Samochody od A do Z’ Category

ZALEŻNIE OD PRZEZNACZENIA

Regularny jałowy bieg nagrzanego silnika, zapewnia urzą­dzenie biegu jałowego, korygujące działanie regulatora pod­ciśnieniowego w okresie zupełnego przymknięcia przepustnic dławicy nastawnej (zwolnienia pedału przyspieszenia). Zależnie od przeznaczenia (rodzaju silnika) urządzenie biegu jałowego albo wzbogaca mieszankę umożliwiając dopływanie powietrza atmosferycznego do przeponowego wybieraka regulatora, albo zuboża mieszankę pozwalając na wysysanie powietrza z komory aneroidu regulatora.Przewody doprowadzające paliwo do […]

POŚREDNIE DZIAŁANIE

Urządzenie SIMMS pośredniego działania jest przeznaczone do wtryskowego zasilania benzyną silnika o niewielkiej pojemności skokowej. Instalacja składa się z pompy wtry­skowej i jednego wtryskiwacza rozpylającego paliwo za przepustnicą dławicy nastawnej , przy czym pod­zespoły pomocnicze odznaczają się wybitną prostotą kon­strukcji.Zadania pompy wtryskowej spełnia oryginalna pompa wyporowa w postaci elastycznej wkładki pierścieniowej z gu­my syntetycznej, służącej […]

ZA POMOCĄ DŹWIGNI

Dawkowanie pompy wtryskowej zmienia się przez przekręcanie za pomocą dźwigni sterującej wałka mimośrodowego, o który opiera się zawór wlotowy, co opóźnia lub przyspiesza odcinanie połączenia pomiędzy komorą ciśnieniową i kanalikami wlotowymi (czyli zmienia czynną długość skoku popychacza, wykorzystywaną do tło­czenia paliwa). Chwilowe dawkowanie pompy wtryskowej ustawiane jest dzięki współdziałaniu dwóch regulatorów — podciśnienio­(czterosuwowego). Podczas ustępowania […]

URZĄDZENIE SU

Urządzenie SU stosowane jest w rozmaitych wersjach (po­dobnych do instalacji SU do zasilania silników lotniczych) w osprzęcie silników samochodów osobowych i ciężarowych, zwłaszcza wojskowych. Paliwo jest rozpylane w rurze ssącej lub w kanałach ssących, prowadzących do poszczególnych cylindrów. Wielosekcyjna pompa wtryskowa zespolona jest z rozdziela­czem i regulatorem dawkowania. Cylinderki poszczególnych sekcji tłoczących wbudowane są w układzie […]

CHWILOWE DAWKOWANIE

Chwilowe dawkowanie reguluje suwak sterujący, który prze­suwając się poosiowo skraca lub wydłuża skoki tłoczków w cylinderkach. Suwak sterujący ustawia się zawsze odpo­wiednio do chwilowej różnicy ciśnień oleju po obu stronach tłoczka regulatora. Wnętrze pompy wtryskowej wypełnia całkowicie olej tłoczony pod stałym ciśnieniem. Przez ka­naliki w wałku napędowym olej nieustannie wypływa do przestrzeni nad tłoczkiem, z […]

PŁYTKA UPUSTOWA

Płytka upustowa zbliża się do wałka napędo­wego lub oddala od niego odpowiednio do zmian objętości wypełnionej azotem puszki regulacyjnej, w której panuje takie samo podciśnienie jak w rurze ssącej pracującego silnika. Wnętrze puszki jest połączone z umieszczonym w ru­rze ssącej czujnikiem korygującym dawkowanie odpo­wiednio do temperatury zasysanego powietrza. Urządzenie FUELCHARGER 491 110 w różnych wersjach jest […]

ZAWARTOŚĆ PALIWA

Zawartość paliwa w mieszance zasysanej do cylindrów regu­luje się przez zmienianie chwi­lowej wydajności pompy zasi­lającej. Podczas pracy silnika, odpowiednio do chwilowego podciśnienia w rurze ssącej, reostat steruje natężenie prądu dopływającego do silnika napędowego pompy zasilającej. Ciśnienie wtryskiwania zmienia się w dość rozległym zakresie — od około 0,35 kG/cma (bieg jałowy) do około ll,2kG/cma (pełne obciążenie […]

Designed for Top Ecig in Collaboration with r4i and cars online and PDF Library - Doculib.org